Sv. omše štandardný čas:

Utorok: 18 00 hod.

Streda: 06:30 hod.

Štvrtok: 18:00 hod. (po nej Eucharistická adorácia)

Piatok: 18:00 hod.

Sobota: 07:00 hod. (máj – september) alebo 08:00 hod. (október – apríl)

Nedeľa: 08:00 hod., 10:00. hod.

 

Ak prikázaný sviatok alebo slávnosť pripadne na deň pracovného pokoja, sv. omše sú ako v nedeľu.

Ak prikázaný sviatok alebo slávnosť pripadne na pracovný deň, sv. omše sú o 06:30 a o 18:00 hod.

Zmeny času sv. omší ako aj úmysly sv. omší bývajú vyhlásené v aktuálnych Farských oznamoch.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy