Správca farnosti:  Vdp. Mgr. Ondrej Kellner

adresa: Farnosť Lužianky, Kaplanova 619/19, Lužianky, 951 41

tel.: 037/ 778 34 83

email: luzianky (zavináč) nrb (bodka) sk

web: http://luzianky.nrb.sk

Číslo účtu: 0235103928/0900

IBAN SK28 0900 0000 0002 3510 3928

BIC: GIBASKBX

IČO: 34 014 039 

Vdp. Mgr. Ondrej Kellner