Tretia nedeľa v cezročnom období 22.1.2017

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv.Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka St: OBRÁTENIE SV.PAVLA, APOŠTOLA, sviatok Št: Sv.Timoteja a Títa, biskupov, spomienka Pi: Féria So: Sv.Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka Ne: 4.nedeľa...

Druhá nedeľa v cezročnom období 15.1.2017

Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv.Antona, opáta, spomienka St.- Pi: Féria So: Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka Ne: 3.nedeľa v cezročnom období Úmysly sv.omší 16. – 22.1.2017: DEŇ     DÁTUM    HODINA   ...

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA 8.1.2017

  Liturgický kalendár: Po – So: Féria Ne: Druhá nedeľa v období cez rok Úmysly sv.omší 9.-15.1.2017: DEŇ      DÁTUM      HODINA  ÚMYSEL Po: 9.1. 18 00 Na úmysel ordinára Ut: 10.1. 18...

ŠTATISTIKA ZA ROK 2016 LUŽIANKY

Počty podľa vekových kategórií: Od 0 do 1 r.- ž.14, m.18, celkom 32 Od 1 do 4 r. – ž.46, m.50, celkom 96 Od 4 do 6 r.- ž.43, m.31, celkom 74 Od 6 do...

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, NOVÝ ROK 1.1.2017

Liturgický kalendár: Po: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka Ut: Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka St: Féria, Št: Féria, prvý štvrtok v mesiaci Pi: ZJAVENIE PÁNA, slávnosť, prvý piatok v...

FOTO Požehnanie rodín na sviatok Svätej rodiny

V predposledný deň v roku 30.12. 2016 sme vyprosovali rodinám našej farnosti Božie požehnanie. Tie rodiny, ktoré v tento deň neváhali merať cestu do kostola, pristúpili na vyzvanie správcu farnosti dopredu až celkom pred oltár,...

Informačný servis nitrianskej diecézy