Liturgický kalendár: Po: Féria Ut: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka St: Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov, ľubovoľná spomienka Št: Féria Pi: Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre, sviatok So: Obetovanie...