Šiesta veľkonočná nedeľa 1.5. 2016

Liturgický kalendár: Po: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Ut: SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV, sviatok St: Féria Št: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť, prikázaný sviatok, prvý štvrtok v mesiaci Pi: Féria, prvý piatok v mesiaci...

Dva plagátiky

Plagát „T3M“- Týždeň Modlitieb mladých za mladých- Chceš so mnou chodiť? Plagát- Pozvánka na posviacku kostola – Diecéznej svätyne na Skalke     Pozvánka POSVIACKA….

Piata veľkonočná nedeľa

Liturgický kalendár: Po: SV. MARKA, EVANJELISTU, sviatok Ut: Féria St: Féria Št: Féria Pi: SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY, sviatok So: Féria Ne: 6. veľkonočná nedeľa Úmysly sv. omší 25.4.-1.5. 2016:...

Keď ťa Kristus volá

Tu sa nachádza pieseň od Kapucínov pod názvom Keď ťa Kristus volá, v dvoch spôsoboch: aj v zvukovom mp3 formáte, aj v obrazovom formáte na Youtube.    

4. veľkonočná nedeľa- Nedeľa Dobrého pastiera 17.4.2016

Liturgický kalendár: Po.-Pi: Féria So: Sv. Vojtecha, biskupa, mučeníka, spomienka Ne: 5. veľkonočná nedeľa Úmysly sv. omší 18.-24.4.2016: DEŇ DÁTUM HODINA ÚMYSEL Po: 18.4. 18 00 Za Božiu pomoc a ochranu pre Daniela a Petru...

Komentáre k nedeľným čítaniam a Modlitby

Biblicke komentare k liturgicky m čítaniam na Biblickú nedeľu-1   Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2016

Informačný servis nitrianskej diecézy