FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  09. – 16. 06. 2024

09. 06. Nedeľa 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Viera Šaturová, 2. výročie a rodičia z oboch strán

Poďakovanie za 85 rokov života Anny

10. 06. Pondelok Féria
súkromná Za farníkov
11. 06. Utorok Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
18:00 + Eduard a Helena
12. 06. Streda Féria
06:30 + Anton Šebo a rodičia
13. 06. Štvrtok Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00

 

19:15

Za živých i zosnulých z rodiny Schwarcovej a Štefankovej

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

Stretnutie Modlitby otcov na fare

14. 06. Piatok Féria
16:30

18:00

Stretnutie skupiny Anonymných Alkoholikov na fare

+ Milan Golema, mesačná sv. omša

15. 06. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
07:00 + Jozef Hunka
16. 06. Nedeľa 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Vilma Peťovská, 1. výročie

Za farníkov

 

V mesiaci jún sa pred sv. omšami modlievame litánie k Srdcu Ježišovmu.

V nedeľu 16. júna bude Farský deň, ktorý začne o 15:00 hod. na farskom dvore a vo farskej záhrade. Všetci ste srdečne pozvaní. Bude pripravený aj program pre deti. Môžete priniesť nejaké sladké alebo slané pochutiny do súťaže „Pečie celá farnosť“ a priviesť zo sebou farníka, ktorého možno v našom spoločenstve nevídavame. V prípade priaznivého počasia bude doobedná sv. omša o 10:00 hod. vo farskej záhrade. Ak uznáte za vhodné, môžete túto farskú udalosť aj finančne podporiť v zadnej časti kostola do pokladničky. Vopred Pán Boh zaplať!

Farnosť Lužianky organizuje Farský tábor pre deti od 6 do takmer 15 rokov v Súľove – Hradnej v termíne od 8. do 13. júla 2024. V prípade záujmu kontaktujte Martina Zelenaja na tel. čísle: 0911 290 696, alebo mailom na: martin.zelenaj@gmail.com.

V predsieni kostola si môžete zadarmo prevziať obrázky s modlitbou a litániami k blahoslaveným mučeníkom Ulmovcom a propagačné materiály o Božom služobníkovi Jánovi Havlíkovi, ktorého blahorečenie bude 31.08.2024 v Šaštíne

Slobodní, ktorí vo viere hľadajú životného partnera sú pozvaní na zoznamovací večer – speed dating katRande 18. júna 2024 o 18:00hod. v Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii.

Informačný servis nitrianskej diecézy