FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  16. – 23. 06. 2024

16. 06. Nedeľa 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Vilma Peťovská, 1. výročie

Za farníkov

17. 06. Pondelok Féria
súkromná

16:00

Poďakovanie za 83 rokov života Margity

+ Jana Červeňová, pohrebný obrad na cintoríne

18. 06. Utorok Féria
17:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Marietu
19. 06. Streda Sv. Romualda, opáta, ľubovoľná spomienka
06:30

14:00

+ Anna, 35. výročie, Jozef, 41. výročie a rodičia z oboch strán

   + Pavol Kobida, pohrebná sv. omša

20. 06. Štvrtok Féria
18:00

 

+ Ľudovít a Hedviga Štefankoví s deťmi

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

21. 06. Piatok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
16:30

18:00

eRko-stretko pre deti na fare

+ Ignác, František a Michal s manželkami

22. 06. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
07:00 + Ľubomír Hubáček, mesačná sv. omša
23. 06. Nedeľa 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+Jozef Jančík a rodičia z oboch strán

Dnes 16. júna bude Farský deň, ktorý začne o 15:00 hod. na farskom dvore a vo farskej záhrade. Všetci ste srdečne pozvaní. Bude pripravený aj program pre deti. Môžete priniesť nejaké sladké alebo slané pochutiny a zapojiť sa do súťaže „Pečie celá farnosť“ a priviesť zo sebou farníka, ktorého možno v našom spoločenstve nevídavame. Ak uznáte za vhodné, môžete túto farskú udalosť aj finančne podporiť do pokladničky vzadu. Vopred Pán Boh zaplať!

Počas farského dňa bude na fare výstava venovaná blahoslavenej rodine Ulmovcov s názvom „Samaritáni z Markovej“, ktorú zostavilo Múzeum Poliakov zachraňujúcich Židov počas druhej svetovej vojny. Na deviatich prehľadných paneloch obsahujúcich aj fotografie vyhotovené otcom rodiny Jozefom Ulmom je predstavený jednoduchý život i hrdinská odvaha tejto obdivuhodnej blahoslavenej rodiny, ktorá svoju vieru pretavila do reálnych skutkov pomoci blížnym napriek hroziacemu, nakoniec aj vykonanému trestu smrti zo strany krutého okupačného režimu. Bude tiež možnosť zakúpenia literatúry vrátane nových preložených a schválených Litánií k blahoslavenej rodine Ulmovcov.

Všetkým otcom prajem a vyprosujem potrebné milosti k dnešnému Dňu otcov.

Informačný servis nitrianskej diecézy