FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  23. – 30. 06. 2024

23. 06. Nedeľa 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ manželia Rigoví, dcéra Soňa a starí rodičia z oboch strán

+Jozef Jančík a rodičia z oboch strán

24. 06. Pondelok NARODENIE  SVÄTÉHO  JÁNA  KRSTITEĽA, slávnosť
16:00    + Margita Štefanková, pohrebná sv. omša
25. 06. Utorok Féria
18:00 + zosnulí z rodiny Galbavej
26. 06. Streda Féria
06:30 + Gabriela Slamová
27. 06. Štvrtok Sv. Ladislava, ľubovoľná spomienka
18:00

 

+ Ján Tatara, mesačná sv. omša

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

28. 06. Piatok Sv. Ireneja, biskupa / Vigília z nasledujúcej slávnosti
16:30

18:00

Stretnutie skupiny AA na fare

+ Anna Šaturová, mesačná sv. omša

29. 06. Sobota SV. PETRA  A  PAVLA,  APOŠTOLOV, slávnosť

prikázaný sviatok

08:00 + Za farníkov
30. 06. Nedeľa 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

08:00

 

10:00

 

+ Simonka Rácová, 6. výročie, František a Nataša Adlofoví a dcéra Veronika

Za farníkov

Po druhej sv. omši požehnanie dopravných prostriedkov

Minulú nedeľu sa uskutočnil Farský deň. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na jeho organizovaní, príprave a priebehu. Ďakujem všetkým, ktorí ste ho podporili modlitbou, obetou, finančne i sponzorskými darmi. Ďakujem starostovi obce a zamestnancom obecného úradu za požičanie stolov, lavíc a stanu. Ďakujem všetkým, ktorí ste priniesli sladké či slané pochutiny. Ďakujem všetkým obsluhujúcim i mladým, ktorí pripravili a realizovali program pre deti. Ďakujem všetkým, ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa tohto farského podujatia a verím, že si niečo podobné zopakujeme, aby sme vytvárali požehnané spoločenstvo aj prostredníctvom priateľských rozhovorov.

Keďže zakrátko začne čas prázdnin a dovoleniek, budúcu nedeľu po druhej sv. omši požehnám za kostolom pred farou dopravné prostriedky (autá, motorky, bicykle, kolobežky, a.i.), ktoré budeme používať nielen cez leto, aby nás Pán chránil na všetkých cestách, kam pôjdeme.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

Informačný servis nitrianskej diecézy