FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  30. 06. – 07. 07. 2024

30. 06. Nedeľa 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

08:00

 

10:00

 

+ Simonka Rácová, 6. výročie, František a Nataša Adlofoví a dcéra Veronika

Za farníkov  (Poďakovanie za milosti počas školského roka)

Po druhej sv. omši požehnanie dopravných prostriedkov

01. 07. Pondelok Féria
súkromná    Poďakovanie za 70 rokov života Miloslava
02. 07. Utorok NÁVŠTEVA  PREBLAHOSLAVENEJ  PANNY  MÁRIE, sviatok
18:00 + Štefan a rodičia Ivanoví, Hruškoví a starí rodičia
03. 07. Streda SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA, sviatok
06:30 + Štefan Bene, manželka Júlia, syn Jozef a rodičia z oboch strán
04. 07. Štvrtok Féria / Vigília z nasledujúcej slávnosti
18:00

 

+ Jozef Bratský, manželka Júlia a syn Juraj

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

05. 07. Piatok SV. CYRILA, MNÍCHA, A  METODA, BISKUPA, SLOVANSKÝCH  VIEROZVESTOV, PATRÓNOV EURÓPY, slávnosť
08:00

10:00 v Nitre

+ Lukáš Beňo, 6. výročie

Sv. omša na Svätoplukovom námestí v Nitre

06. 07. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
07:00

 

+ Pavol Karas, manželka Júlia, syn Jozef a rodičia z oboch strán

Po sv. omši prvosobotná pobožnosť s posvätným ružencom

07. 07. Nedeľa 14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

 

10:00

Za farníkov

Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

+ Ján Hrnčár, rodičia a súrodenci

Keďže začína čas prázdnin a dovoleniek, dnes po druhej sv. omši požehnám za kostolom pred farou dopravné prostriedky (autá, motorky, bicykle, kolobežky, a.i.), ktoré budeme používať nielen cez leto, aby nás Božia ruka chránila a sprevádzala na všetkých cestách, kam pôjdeme.

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

V týždni máme prvý piatok v mesiaci, čo v tomto roku vyšlo na slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Spovedať budem trištvrte hodinu pred večernými sv. omšami. Nahlásených chorých a starých navštívim kvôli slávnosti vo štvrtok doobeda.

Informačný servis nitrianskej diecézy