FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  07. – 14. 07. 2024

07. 07. Nedeľa 14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

 

10:00

Za farníkov

Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

+ Ján Hrnčár, rodičia a súrodenci

08. 07. Pondelok Féria
súkromná    Poďakovanie za 20 rokov života Veroniky
09. 07. Utorok Féria
18:00 + rodičia Chochuloví a Bielickí
10. 07. Streda Féria
06:30 + Jaroslav Hulka, manželka Mária, synovia Jaroslav a Jozef
11. 07. Štvrtok SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY, sviatok
18:00

 

+ Pavol Kolompár, nedožitých 40 rokov, 20. výročie

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

12. 07. Piatok Féria
06:30 Poďakovanie za 65 rokov života Márie
13. 07. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
07:00 + Dušan, Jozef a zosnulí z rodiny Laukovej a Krajčírovej
14. 07. Nedeľa 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Pavol a Mária Ábeloví, rodičia z oboch strán a syn Jozef

Poďakovanie za 70 rokov života Zuzany

Od pondelka 08. do soboty 13. júla sa uskutoční Farský detský tábor v Podolí. Myslite, prosím, na nás vo svojich modlitbách.

Najbližší víkend sme pozvaní na púť do Topoľčianok. Viac informácii a program na výveske.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za minulý mesiac prispeli sumou 1 428,-€, či už do zvončeka alebo prevodom na farský účet a v zbierke na dobročinné diela Svätého Otca sumou 305,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Informačný servis nitrianskej diecézy