FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  07. – 14. 04. 2024

07. 04. Nedeľa 2. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA – BOŽIEHO  MILOSRDENSTVA
08:00

10:00

15:00

Za farníkov

+ Jozef Kaščák, 10. výročie

Eucharistická adorácia v hodine Božieho milosrdenstva

08. 04. Pondelok ZVESTOVANIE  PÁNA, slávnosť
18:00 + Ján a Emília Laukoví, synovia Emil, Jozef a Ján s manželkami, syn Marián a zaťovia Ernest a Ľubomír
09. 04. Utorok Féria
18:00 + Anna Bartová, súrodenci a rodičia
10. 04. Streda Féria
06:30 + Ladislav, nedožitých 100 rokov a manželka Anna
11. 04. Štvrtok Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka
18:00

 

+ Magdaléna, 1. výročie a Štefan, nedožitých 90 rokov

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

12. 04. Piatok Féria
16:30

18:00

eRko-stretko pre deti na fare

+ zosnulí z rodiny Dovičovičovej

13. 04. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
08:00 + Vilma Peťovská, mesačná sv. omša
14. 04. Nedeľa 3. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
08:00

10:00

+ Jarolím Štefanka, dcéra Anna, 10. výročie a vnuk Matej

Za farníkov

 

Úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci v nedeľu Božieho milosrdenstva môže získať každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz, splní predpísané podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca), pomodlí sa Modlitbu Pána a Vyznanie viery a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem ti!“).

Farnosť Lužianky organizuje dňa 08. mája 2024 celodennú Farskú púť do Banskej Štiavnice – kalvária aj mestečko. Kto má záujem, môže sa prihlásiť v sakristií po sv. omšiach. Viac informácii sa dozviete budúci týždeň.

Farnosť Lužianky organizuje Farský tábor pre deti od 6 do takmer 15 rokov v Súľove – Hradnej v termíne od 8. do 13. júla 2024. V prípade záujmu kontaktujte Martina Zelenaja na tel. čísle: 0911 290 696, alebo mailom na: martin.zelenaj@gmail.com.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za minulý mesiac prispeli sumou 1 572,-€, či už do zvončeka alebo prevodom na farský účet, v zbierke pri Božom hrobe sumou 435,-€vo Veľkonočnej ofere sumou 765,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Informačný servis nitrianskej diecézy