FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  22. – 29. 01. 2023

 

22. 01. Nedeľa 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – BOŽIEHO SLOVA
08:00

10:00

Za Božie milosti a požehnanie pre rodinu Neviďanskú

Za farníkov

23. 01. Pondelok Féria
súkromná + Ján Hotový, mesačná sv. omša
24. 01. Utorok Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 + Alžbeta Rigová, mesačná sv. omša
25. 01. Streda OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA, sviatok
06:30

13:00

+ Zosnulí z rodiny Schwarcovej

+ Mária Maliová, pohrebná sv. omša

26. 01. Štvrtok Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
06:30 + Gabriel Szorád, mesačná sv. omša
27. 01. Piatok Sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka
18:00 + dekan Vincent Malý, 15. výročie a sestra Bernarda
28. 01. Sobota Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
08:00 + Anna Kamenická, 2. výročie
29. 01. Nedeľa 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Terézia Kováčová, mesačná sv. omša

+ Anna Ďurčeková, 4. výročie

 

Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Myslime na tento úmysel vo svojich modlitbách, aby Pán medzi nami vytváral a upevňoval jednotu. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa modlitieb.

Vo štvrtok bude sv. omša ráno o 6:30 bez adorácie, lebo idem na dvojdňové celoslovenské synodálne stretnutie, na ktoré ma pozval pomocný otec biskup Peter Beňo.

Ďakujem vám za milodary pre potreby farnosti. Za uplynulý týždeň ste prispeli sumou 230,-€. Nech vás za to dobrotivý Pán odmení!

Informačný servis nitrianskej diecézy