FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  14. – 21. 04. 2024

14. 04. Nedeľa 3. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
08:00

10:00

+ Jarolím Štefanka, dcéra Anna, 10. výročie a vnuk Matej

Za farníkov

15. 04. Pondelok Féria
14:00 + Mária Štefanková, pohrebná sv. omša
16. 04. Utorok Féria
18:00 + Milan Golema, mesačná sv. omša
17. 04. Streda Féria
06:30 Poďakovanie za 20 r. manželského života Richarda a Ivety
18. 04. Štvrtok Féria
18:00

 

+ zosnulí z rodiny Hlaváčovej, Olejárovej a Bradáčovej

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

19. 04. Piatok Féria
16:30

18:00

Stretnutie skupinky Anonymných alkoholikov na fare

+ Jozef Behúl a rodičia z oboch strán

20. 04. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
08:00 + Mária Mikulášiková
21. 04. Nedeľa 4. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA – NEDEĽA  DOBRÉHO  PASTIERA

Zbierka na kňazský seminár

08:00

10:00

Za farníkov

Za zdravie a Božie milosti pre vnúčatá

 Dňa 08. mája 2024 sa uskutoční Farská púť do Banskej Štiavnice – kalvária aj mestečko. Kto má záujem, môže sa prihlásiť v sakristií po sv. omšiach. Účastnícky poplatok bude 20€/dospelý a 10€/dieťa, cena je autobusovú dopravu vrátane obeda v blízkej reštaurácii.

Farnosť Lužianky organizuje Farský tábor pre deti od 6 do takmer 15 rokov v Súľove – Hradnej v termíne od 8. do 13. júla 2024. V prípade záujmu kontaktujte Martina Zelenaja na tel. čísle: 0911 290 696, alebo mailom na: martin.zelenaj@gmail.com.

Začína sa TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA. Pamätajme na tento úmysel vo svojich modlitbách. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva všetkých na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. apríla 2024. Podujatie sa začne o 10:00 hod. sv. omšou v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma. Bližšie informácie sú na www.ksnr.sk.

Informačný servis nitrianskej diecézy