FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  21. – 28. 04. 2024

21. 04. Nedeľa 4. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA – NEDEĽA  DOBRÉHO  PASTIERA

Zbierka na kňazský seminár

08:00

10:00

Za farníkov

Za zdravie a Božie milosti pre vnúčatá

22. 04. Pondelok Féria
súkromná Poďakovanie za 80 rokov života Jozefíny
23. 04. Utorok Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka
18:00 + Peter Vereš
24. 04. Streda Sv. Juraja, mučeníka, ľubovoľná spomienka
06:30 + Ľubomír Hubáček, mesačná sv. omša
25. 04. Štvrtok SV. MARKA, EVANJELISTU, sviatok
18:00

 

+ Erika Kukučková, 40. výročie a manžel Ivan

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

26. 04. Piatok Féria
16:30

18:00

eRko-stretko pre deti na fare

+ Júlia Revayová a zosnulí z rodiny Revayovej

27. 04. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
08:00 + Elemír Kotlár, 4. výročie
28. 04. Nedeľa 5. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
08:00

10:00

 

Za farníkov

+ František a Mária Čáporoví, rodičia z oboch strán

+ Štefan a Pavlína Vrtákoví, rodičia z oboch strán

 Dnes vrcholí TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA. Pamätajme na tento úmysel vo svojich modlitbách aj naďalej. Po sv. omšiach je zbierka na kňazský seminár.

Dňa 08. mája 2024 sa uskutoční Farská púť do Banskej Štiavnice – kalvária aj mestečko. Kto má záujem, môže sa prihlásiť v sakristií po sv. omšiach. Účastnícky poplatok bude 20€/dospelý a 10€/dieťa, v cene je autobusová doprava aj obed v blízkej reštaurácii pod Kalváriou.

Farnosť Lužianky organizuje Farský tábor pre deti od 6 do takmer 15 rokov v Súľove – Hradnej v termíne od 8. do 13. júla 2024. V prípade záujmu kontaktujte Martina Zelenaja na tel. čísle: 0911 290 696, alebo mailom na: martin.zelenaj@gmail.com.

V utorok 23. apríla 2024  sa o 16.00 hod. uskutoční v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre koncert ukrajinského dievčenského zboru „Spievajúce srdcia“. Všetci sme srdečne pozvaní, vstupné je dobrovoľné.

Informačný servis nitrianskej diecézy