FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  28. 04. – 05. 05. 2024

28. 04. Nedeľa 5. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
08:00

10:00

 

Za farníkov

+ František a Mária Čáporoví, rodičia z oboch strán

+ Štefan a Pavlína Vrtákoví, rodičia z oboch strán

29. 04. Pondelok SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY, sviatok
18:00 + Ján Tatara, mesačná sv. omša
30. 04. Utorok Sv. Pia V., pápeža, ľubovoľná spomienka
06:30 + Imrich a Rozália, syn Jozef a starí rodičia z oboch strán
01. 05. Streda Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka
súkromná + Anna Šaturová, mesačná sv. omša
02. 05. Štvrtok Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00

 

19:15

+ Irena Steinemannová, 10. výročie a manžel Ladislav

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

Stretnutie Modlitby matiek na fare

03. 05. Piatok SV. FILIPA  A JAKUBA, APOŠTOLOV, sviatok
16:30

18:00

 

Stretnutie skupinky Anonymných Alkoholikov na fare

Poďakovanie za 50 rokov života Ivety

Po sv. omši prvopiatková pobožnosť

04. 05. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka – prvá sobota
07:00

 

Za živých a zosnulých z rodiny Kováčovej

Po sv. omši prvosobotná pobožnosť s posvätným ružencom

05. 05. Nedeľa 6. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
08:00

 

10:00

11:30

Za farníkov

Po prvej sv. omši prvonedeľná pobožnosť

Za zdravie a Božie milosti pre dobrovoľných hasičov

Požehnanie hasičskej zbrojnice

V mesiaci máj sa pred sv. omšami budeme modlievať litánie loretánske.

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude trištvrte-hodinu pred večernými sv. omšami, inak polhodinu pred sv. omšami. Chorých prídem vyspovedať v utorok doobeda.

Sv. omše v sobotu budú opäť bývať až do októbra o 7:00 hod.

Dňa 08. mája 2024 sa uskutoční Farská púť do Banskej Štiavnice – kalvária aj mestečko. Kto má záujem, môže sa prihlásiť v sakristií po sv. omšiach. Účastnícky poplatok bude 20€/dospelý a 10€/dieťa, v cene je autobusová doprava aj obed v reštaurácii. Ešte je pár miest voľných.

V termíne od 8. do 13. júla 2024 sa uskutoční Farský tábor pre deti od 6 do takmer 15 rokov v Súľove – Hradnej. V prípade záujmu kontaktujte Martina Zelenaja na tel. čísle: 0911 290 696.

Od utorka do soboty idem na púť do Francúzska. V prípade potreby, prosím, kontaktujte pána dekana Romana Gallasa, farára v Zbehoch: 037/779 30 53, 0917/611 495.

Informačný servis nitrianskej diecézy