FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  05. – 12. 05. 2024

05. 05. Nedeľa 6. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
08:00

 

10:00

Za farníkov

Po prvej sv. omši prvonedeľná pobožnosť

Za zdravie a Božie milosti pre dobrovoľných hasičov

06. 04. Pondelok Féria, prosebný deň za úrodu
súkromná Za uzdravenie Dagmar
07. 04. Utorok Féria, prosebný deň za úrodu
18:00 + zosnulí z rodiny Staňovej a Jantošovej
08. 05. Streda Féria, prosebný deň za úrodu
Farská púť Za farníkov
09. 05. Štvrtok NANEBOVSTÚPENIE  PÁNA, slávnosť a prikázaný sviatok
06:30

18:00

 

Za zdravie a Božie milosti pre rodinu Neviďanskú

+ Emília a Štefan Vrabcoví a zosnulí z rodiny Vrabcovej a Gajdošíkovej

10. 05. Piatok Sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
16:30

18:00

eRko-stretko pre deti na fare

+ Vilma Peťovská, mesačná sv. omša

11. 05. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
07:00 + Michal a Vincencia Šantaví a rodičia z oboch strán
12. 05. Nedeľa 7. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA

Zbierka na katolícke masmédia

08:00

10:00

+ Mária a Michal Miklošoví

Za organizátorov a účastníkov farského tábora

V mesiaci máj sa pred sv. omšami modlievame litánie loretánske.

Sv. omše v sobotu budú opäť bývať až do októbra o 7:00 hod.

Dňa 08. mája 2024 sa uskutoční Farská púť do Banskej Štiavnice – kalvária aj mestečko. Prihlásených účastníkov poprosím nezabudnúť na účastnícky poplatok 20€/dospelý a 10€/dieťa, v cene je autobusová doprava aj obed v reštaurácii. Odchádzať budeme o 8:00 hod. od železničnej stanice a potom na jednotlivých zastávkach smerom do Nitry.

Farnosť Lužianky organizuje Farský tábor pre deti od 6 do takmer 15 rokov v Súľove – Hradnej v termíne od 8. do 13. júla 2024. V prípade záujmu kontaktujte Martina Zelenaja na tel. čísle: 0911 290 696, alebo mailom na: martin.zelenaj@gmail.com.

Od utorka 07. mája budem po sv. omšiach zapisovať úmysly sv. omší  na druhý polrok 2024.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za minulý mesiac prispeli sumou 1 153,-€, či už do zvončeka alebo prevodom na farský účet, v zbierke na kňazský seminár sumou 350,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Za milodary vopred Pán Boh zaplať!

Informačný servis nitrianskej diecézy