FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  12. – 19. 05. 2024

12. 05. Nedeľa 7. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA

Zbierka na katolícke masmédia

08:00

10:00

+ Mária a Michal Miklošoví

Za farníkov

13. 05. Pondelok Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka
súkromná Za uzdravenie Zuzany
14. 05. Utorok SV. MATEJA, APOŠTOLA, sviatok
18:00 + Milan Golema, mesačná sv. omša
15. 05. Streda Féria
06:30 + Štefan a Vilma Peťovskí, Kamil Dubeň a Stanislav Šatura
16. 05. Štvrtok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
18:00

 

19:15

Za živých a zosnulých z rodiny Schwarcovej a Štefankovej

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

Stretnutie Modlitby otcov na fare

17. 05. Piatok Kántry – Za jednotu kresťanov
16:30

18:00

Stretnutie skupinky Anonymných Alkoholikov na fare

Za zdravie a Božie milosti pre Klárku a Sárku

18. 05. Sobota Sv. Jána I., pápeža a mučeníka, spomienka
07:00

14:30

+ Juraj Belov, 9. výročie

Sobáš bez sv. omše

19. 05. Nedeľa ZOSLANIE  DUCHA  SVÄTÉHO
08:00

10:00

+ Táňa Rolfesová

Za organizátorov a účastníkov farského tábora

V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni, ktorých obsahom sú: Prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. V piatok bude formulár sv. omše Za jednotu kresťanov.

Minulú stredu sa uskutočnila Farská púť do Banskej Štiavnice. Myslím, že to bola vydarená akcia. Verím, že sme vyprosili pre našu farskú rodinu veľa Božích milostí.

Farnosť Lužianky organizuje Farský tábor pre deti od 6 do takmer 15 rokov v Súľove – Hradnej v termíne od 8. do 13. júla 2024. V prípade záujmu kontaktujte Martina Zelenaja na tel. čísle: 0911 290 696, alebo mailom na: martin.zelenaj@gmail.com.

Ďakujem našim trom farníkom Antonovi, Jozefovi a Petrovi za vytvorenie sklených dverí na jaskynke lurdskej Panny Márie. V blízkej dobe plánujeme aj zreštaurovanie sôch v nej.

Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Za milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať!

V predsieni kostola nájdete dvojmesačník Rádia Mária Slovensko na mesiace máj a jún 2024.

A teraz niečo každej mame – Ďakujeme Bohu za to, že vás máme! Nech vás dobrotivý Pán Boh na príhovor našej nebeskej Matky, Panny Márie, napĺňa potrebnými milosťami pre vaše materské povolanie. Buďte vždycky krásne, buďte zdravé, očami i srdcom usmievavé.

Informačný servis nitrianskej diecézy