FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  02. – 09. 06. 2024

02. 06. Nedeľa 9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

 

+ Jozef Krajanec

Za farníkov

Po druhej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

03. 06. Pondelok Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
súkromná Za živých a zosnulých z rodiny Spáčovej a Balkovej
04. 06. Utorok Féria
18:00 Poďakovanie za 85 rokov života Marty
05. 06. Streda Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
06:30 + Štefan a Marta
06. 06. Štvrtok Sv. Norberta, biskupa, ľub. spomienka / Vigília slávnosti
18:00

(latinské prvky)

19:15

+ Vladimír Staňo, 2. výročie

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

Stretnutie Modlitby matiek na fare

07. 06. Piatok NAJSVÄTEJŠIEHO  SRDCA  JEŽIŠOVHO, slávnosť
16:30

18:00

 

eRko-stretko pre deti na fare

+ Matilda Lauková a rodičia z oboch strán

Po sv. omši odprosujúca pobožnosť

08. 06. Sobota Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, sp.
07:00

12:00

Poďakovanie za 60 rokov od krstu

Sobáš Imricha a Aleny bez sv. omše

09. 06. Nedeľa 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Viera Šaturová, 2. výročie a rodičia z oboch strán

Poďakovanie za 85 rokov života Anny

V mesiaci jún sa pred sv. omšami modlievame litánie k Srdcu Ježišovmu.

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude trištvrte-hodinu pred večernými sv. omšami, inak polhodinu pred sv. omšami. Chorých prídem vyspovedať v piatok doobeda.

V sobotu 08.06.2024 chcú prijať cirkevné manželstvo Imrich Purdek, syn Imricha a Aleny rod. Jelínkovej a Alena Králiková, dcéra Michala a Aleny rod. Táborskej, obaja bývajúci v Bratislave. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to nahlási na Farskom úrade.

Ďakujem členom zväzu záhradkárov a dobrovoľníkom za  skrášlenie okolia kostola a fary. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi do konkrétnej služby. Zvlášť ďakujem rodine Mikulovej, Mikulášikovej, Vrabcovej a Schwarcovej za pripravenie a vyzdobenie oltárikov počas procesie. Ďakujem našim obecným policajtom za ich bezpečnostné sprevádzanie.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za minulý mesiac prispeli sumou 1 203,-€, či už do zvončeka alebo prevodom na farský účet a v zbierke na katolícke masmédia sumou 325,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Centrum pre rodinu – Nitra spolu s partnermi pozývajú na dve udalosti pri príležitosti Dňa rodiny s celoslovenským mottom 16. ročníka: “ Stojí to za to!“, ktoré sa budú konať v Nitre na Klokočine:

Vo štvrtok  6. júna  o 19:00 hod. v kostole sv. Gorazda na Klokočine bude na cirkevnej pôde na Slovensku po prvýkrát predstavený filmový dokument o prvej blahoslavenej rodine v dejinách Cirkvi s názvom „Ulmovci. Blahoslavená rodina“. Pred 80 rokmi počas fašistickej okupácie Poľska odvážna rodina Jozefa a Viktórie Ulmovcov so siedmimi deťmi ukrývala prenasledovaných židov vo svojom dome. Po filme bude v kaplnke kostola sprístupnená  výstava venovaná rodine Ulmovcov.

V sobotu 8. júna je v parku na Klokočine a v areáli kostola pripravený Deň rodiny s pestrým programom vrátane Veľkej rodinnej hry. Začiatok podujatia je o 14.00 hod. a o 18:30 hod. bude rodinnú sv. omšu na amfiteátri za kostolom celebrovať vdp. Ondrej Kellner. Počas Dňa rodiny si bude ešte možné pozrieť výstavu i film k rodine bl. Ulmovcov.

Informačný servis nitrianskej diecézy