FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  24. – 31. 03. 2024

24. 03. Nedeľa PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA – NEDEĽA  UTRPENIA  PÁNA
08:00

10:00

+ Ľubomír Hubáček, mesačná sv. omša

+ Václav a Júlia Gregoroví

25. 03. Pondelok PONDELOK  SVÄTÉHO  TÝŽDŇA
18:00 + Anna Šaturová, mesačná sv. omša
26. 03. Utorok UTOROK  SVÄTÉHO  TÝŽDŇA
09:00 – 12:00

18:00

 

Spovedanie nahlásených chorých pred Veľkou nocou

+ Vladimír a Emília Slávikoví

Počas sv. omše udelenie sviatosti pomazania chorých

27. 03. Streda STREDA  SVÄTÉHO  TÝŽDŇA
06:30

 

+ Ján Tatara, mesačná sv. omša

Po sv. omši 20 min. možnosť tichého zotrvania pred Pánom

28. 03. Štvrtok ŠTVRTOK  PÁNOVEJ  VEČERE  (ZELENÝ  ŠTVRTOK)
18:00

 

+ Viktória Králiková, 1. výročie a manžel Viktor

Po sv. omši možnosť tichého zotrvania pred Pánom do 20:00

29. 03. Piatok PIATOK  UTRPENIA  PÁNA  (VEĽKÝ  PIATOK)
10:00

15:00

 

Pobožnosť krížovej cesty ulicami Lužianok (podľa počasia)

SLÁVENIE  UTRPENIA  A SMRTI  PÁNA

Po obradoch možnosť pokloniť sa v Božom hrobe do 19:00

30. 03. Sobota SVÄTÁ  SOBOTA  (BIELA  SOBOTA)
07:30

18:30

Ranné chvály a vyloženie sviatosti oltárnej v Božom hrobe

Za farníkov

31. 03. Nedeľa VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  PÁNOVHO  ZMŔTVYCHVSTANIA

Po sv. omšiach Veľkonočná ofera

08:00

10:00

+ Ladislav Varečka, rodičia a synovec Ľuboš

+ Maroš Billa

 

V utorok doobeda budem spovedať chorých po domoch. Prosím, nahláste mi dovtedy záujemcov. Počas sv. omše budem udeľovať sviatosť pomazania chorých veriacim nad 60 rokov, vážne chorým a tým, ktorých čaká operácia. Podmienkou je byť v milosti posväcujúcej.

Na Veľký piatok treba zachovať prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz za deň sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Pobožnosť krížovej cesty sa budeme modliť v piatok ulicami Lužianok so začiatkom o 10:00 hod. v kostole. Prosím, aby ste si v predsieni kostola vybrali ako rodina konkrétne zastavenie, ktoré môžu prečítať členovia rodiny po častiach a zapísali sa do príslušnej tabuľky. Ďakujem. O 15:00 hod. budeme sláviť utrpenie a smrť Pána. Následne bude možnosť osobnej modlitby v Božom hrobe do 19:00 hod

Na svätú (bielu) sobotu začneme o 7:30 hod. modlitbou ranných chvál a vyložením sviatosti Oltárnej v Božom hrobe a celý deň až do západu slnka bude možnosť osobnej modlitby. Prosím, zapíšte sa počas týždňa na adorovanie v Božom hrobe do pripraveného zoznamu.

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

V nedeľu 31. marca v noci sa mení stredoeurópsky na letný čas – bude kratšia noc.

Farnosť Lužianky organizuje Farský tábor pre deti od 6 do takmer 15 rokov v Súľove – Hradnej v termíne od 8. do 13. júla 2024. V prípade záujmu kontaktujte Martina Zelenaja na tel. čísle: 0911 290 696, alebo mailom na: martin.zelenaj@gmail.com.

Vedenie SKŠ – ZŠ sv. Svorada a Benedikta v Nitre pozýva na Zápis detí do 1. ročníka v dňoch 03. – 05. apríla 2024 v čase od 13:00 do 16:00 hod. Viac info na www.zsfarskanr.sk.

Informačný servis nitrianskej diecézy