• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • Slávnosť Narodenia preblahoslavenej Panny Márie – Farské hody 10.09.2023

FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  10. – 17. 09. 2023

10. 09. Nedeľa NARODENIE  PREBL. PANNY  MÁRIE – FARSKÉ  HODY

Po sv. omšiach hodová ofera

08:00

10:00

+ Jozef Gregor a Ľuboš

Za farníkov

11. 09. Pondelok Féria
súkromná Na úmysel celebranta
12. 09. Utorok Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
18:00 Za živé a zosnulé Márie
13. 09. Streda Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
06:30 + Štefan Benko, Július a rodičia
14. 09. Štvrtok POVÝŠENIE  SV. KRÍŽA / Vigília z nasledujúcej slávnosti
18:00

 

+ Magdaléna, mesačná sv. omša

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

15. 09. Piatok SEDEMBOLESTNEJ  PANNY  MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť
08:00

14:30

16:00

+ Vilma Peťovská, mesačná sv. omša

Sobášna sv. omša – Matúš a Karolína

Sobášna sv. omša – Martin a Eliška

16. 09. Sobota Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, spomienka
07:00 + Štefan a Jozefína a rodičia z oboch strán
17. 09. Nedeľa 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po sv. omšiach zbierka na kňazský seminár

08:00

10:00

+ Božena Cabáneková, mesačná sv. omša

Za farníkov

 

Dnes slávime Farské hody. Verím, že sme si pripravili srdcia svätou spoveďou a odpustením si navzájom na túto slávnosť, pretože je spojená s možnosťou získania úplných odpustkov. Ďakujem doc. Róbertovi Horkovi, PhD., ktorý prijal pozvanie stať sa slávnostným hodovým kazateľom. Od júla 2023 je výpomocným duchovným pre dekanát Lužianky.

Ďakujem šikovným gazdinkám, ktoré napiekli sladké a slané dobrôtky a priniesli ich do kostola. Po sv. omšiach budeme mať spoločné agapé.

V piatok 15.09.2023 chcú vo farnosti Lužianky uzavrieť sviatostné manželstvo:

  • o 14:30 hod. so sv. omšou Matúš Tribula z Huncoviec, syn Vladislava a Daniely rod. Kovalčíkovej a Karolína Chudá z Lužianok, dcéra Petra a Bibiany rod. Moravčíkovej.
  • o 16:00 hod. so sv. omšou Martin Kevély z Ivanky pri Nitre, syn Juraja a Dany rod. Belanovej a Eliška Kuklová z Lužianok, dcéra Michala a Jozefíny rod. Mikulášikovej.

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to včas nahlási na farskom úrade.

Ďakujem členom zväzu záhradkárov a ďalším zúčastnením za skrášlenie okolia kostola a fary pred farskými hodami. Nech vás Pán stále upevňuje v zdraví a milosti.

Ďakujem účastníkom včerajšej pešej púte na posviacku filiálneho kostola Narodenia Panny Márie na Andači ako aj všetkým farníkom, s ktorými sme sa tam stretli. Bol to naozaj požehnaný a krásny čas vyprosovania milostí pre naše farnosti.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli sumou 205,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už siedmy ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch a na webovej stránke biskupstva. Prihlasovať sa je možné do 17.09.2023 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com

Riaditeľ slovenského Rádia Mária P. Bruno Branislav Donoval nám poslal dvojmesačník Rádia Mária Slovensko, ktorý si môžete v prípade záujmu prevziať v predsieni kostola a je tiež dostupná jeho elektronická podoba na stránke www.radiomaria.sk/archivold/dvojmesacnik

Život každého človeka je veľkým darom. Chceme preto budovať kultúru života, ktorá si bude vážiť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. V našej spoločnosti sú rôzne nespravodlivosti, jedna však všetky ostatné prevyšuje, pretože sa týka veľmi zraniteľnej skupiny – nenarodených detí a ich mamičiek. Organizátori nás preto pozývajú na pochod Bratislava za život, ktorý sa koná pod záštitou Bratislavskej arcidiecézy. Vystúpia na ňom slovenské i zahraničné osobnosti, stretnú sa ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú postaviť za najzákladnejšie právo –  právo na život – pre všetkých. Tento pochod sa uskutoční v nedeľu 24. septembra 2023 o 15:00 hod. na Hlavnom námestí v Bratislave. Viac informácií na www.bratislavazazivot.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy