FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  31. 03. – 07. 04. 2024

31. 03. Nedeľa VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  PÁNOVHO  ZMŔTVYCHVSTANIA

Po sv. omšiach Veľkonočná ofera

08:00

10:00

+ Ladislav Varečka, rodičia a synovec Ľuboš

+ Maroš Billa

01. 04. Pondelok PONDELOK  VO  VEĽKONOČNEJ  OKTÁVE
08:00 + Mária Kellnerová
02. 04. Utorok UTOROK  VO  VEĽKONOČNEJ  OKTÁVE
18:00 + František a Mária Hrnkoví a rodičia z oboch strán
03. 04. Streda STREDA  VO  VEĽKONOČNEJ  OKTÁVE
06:30 Poďakovanie za 40 rokov života Moniky
04. 04. Štvrtok ŠTVRTOK  VO  VEĽKONOČNEJ  OKTÁVE
18:00

 

+ Pavol

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

05. 04. Piatok PIATOK  VO  VEĽKONOČNEJ  OKTÁVE
16:30

18:00

 

Stretnutie Anonymných Alkoholikov na fare

Na úmysel ordinára

Po sv. omši prvopiatková pobožnosť

06. 04. Sobota SOBOTA  VO  VEĽKONOČNEJ  OKTÁVE
08:00

 

+ Valent a Júlia Bencoví a rodičia z oboch strán

Po sv. omši prvosobotná pobožnosť

07. 04. Nedeľa 2. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA – BOŽIEHO  MILOSRDENSTVA
08:00

10:00

15:00

Za farníkov

+ Jozef Kaščák, 10. výročie

Eucharistická adorácia v hodine Božieho milosrdenstva

Ďakujem každému z vás, ktorí ste prispeli svojou láskavou a pohotovou službou ku krásnemu sláveniu Veľkonočných sviatkov – kostolníčkam, miništrantom, organistovi, lektorom, spevákom, kvetinárke, tým, ktorí upratovali a vyzdobovali náš kostol, fotografom, nosičom, ako aj tým, ktorí tichou modlitbou a obetou sprevádzali Veľkonočné trojdnie. Ďakujem mužom, ktorí súhlasili, aby som im mohol poslúžiť umytím nôh na Zelený štvrtok. Ďakujem, že ste sa aktívne zapájali do predmodlievania krížových ciest, aj že ste sa s odvahou zapísali do zoznamu adorujúcich pri Božom hrobe. Ste pre mňa veľkým povzbudením a som za vás vďačný. Nech vás zmŕtvychvstalý Pán stále oživuje svojimi milosťami a napĺňa svojim pokojom a radosťou.

Od dnes až do budúcej nedele Božieho milosrdenstva je osem dní ako jeden deň – tzv. Veľkonočná oktáva. Najbližší piatok nás preto neviaže povinnosť konať skutky kajúcnosti.

Dnes je veľkonočná ofera. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

Dnes udelí pápež František Veľkonočné požehnanie Urbi et orbi (mestu a svetu), pri ktorom môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky, aj keď sa s ním spojíme cez TV.

Farnosť Lužianky organizuje Farský tábor pre deti od 6 do takmer 15 rokov v Súľove – Hradnej v termíne od 8. do 13. júla 2024. V prípade záujmu kontaktujte Martina Zelenaja na tel. čísle: 0911 290 696, alebo mailom na: martin.zelenaj@gmail.com.

Vedenie SKŠ – ZŠ sv. Svorada a Benedikta v Nitre pozýva na Zápis detí do 1. ročníka v dňoch 03. – 05. apríla 2024 v čase od 13:00 do 16:00 hod. Viac info na www.zsfarskanr.sk.

Informačný servis nitrianskej diecézy